WordPress шаблоны скачать; прочитайте про создание сайта самостоятельно; изучите русский WordPress на WordPress API.
 

«Ешкімде де, ешнәрсе де ұмтылмайды»

«Ешкім де, ешнәрсе де ұмтылмайды»
Сұрапыл жылдарда қанша азамат жер құшты, қанша бала әкесінен, қанша ана баласынан, қаншама үй тірегінен айырылды. Ауылдан сән, өмірден мән кетіп, сұрықсыз бір дүниеге айналды.
Соғыс миллиондаған адамдардың өмірін қиып, жүздеген қала мен елді мекендерді тып — типыл етті. Сөйтіп соғыс әр үйге, әр отбасының өміріне жазылмас жараның ізін қалдырды.
Ардагер — құрметті, ардақты, қадірлі адам деген мәнді білдіретін этикалық ұғым. Ел қамын ойлап, намысын қорғаған, елеулі еңбек сіңірілген абыройлы адамды халық ардагері деп жоғары бағалайды. 19 қараша күні «Үштөбе ЖОББ ТМ (РО)» КММ мектебінде «Ерлік сабағы» атты іс — шара өткізілді. Іс — шараға 9-11 сынып оқушылары белсене қатысты. Бұл шараның мақсаты «ерлік», «батырлық» туралы түсінік беріп, ерлік істерімен таныстырып, адамгершілікке, патриоттыққа, Отанға деген сүйіспеншілігін арттыруға, оны қорғауға деген ой — өрісін дамыту. Мектебімізге қонаққа Ауған соғысының ардагері Нурумбаев Тұмарбек Токанович пен Тәжік — Ауған соғысының ардагері Кулжанбеков Шукуржан Елубаевичпен кездесу өтті. Ақыл — кеңестің таусылмас қазынасындай боп үйдің төрінде отыратын тау тұлғалы ардагер аталарымызбен жүзбе — жүз сөйлесіп, сұрақтарымызды қойғанымыз қызықты сұхбат болуына себепші болды. Ардагерлермен сұхбат алғаннан кейін ішкі жан тебіренісімнен төрт шумақ өлең еріксіз шықты :
Ауғанда болған оқиға,
Өрімдей болған кез еді…
Әскерде жүріп, қатарда,
Жас сарбаз шықты Ауғаннан.
Бөтен жер, бөтен Отан, зұлым соғыс
Қан жауғандай аспаннан ақ жауынның орнына,
Отан үшін айқасқандар, жан беріп,
Қазірде үлгі болған жастарға. Қазір біз болашағы жарқын, бағыты айқын тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі ұрпақ бұл азаттықтың қалай келгенін әрине біледі. Қазіргі таңда қаншама елдің бірлігінің бұзылған уақытында тату — тәтті ғұмыр кешіп жатқан біздер, шынымен де бақыттымыз. Бұл тәуелсіздік менің Отаныма берілген тәңірдің сыйы. Аналар да, балалар да жыламасын, даламыз жұтамасын. Ұланғайыр кең даламды соғыс өрті шарпымасын. Бұл әрине барлық адам баласының арман — тілегі. Бейбітшілік жасасын!

Открытый урок «Современный Казахстан. Уроки Лидерства Елбасы»

Согласно Концепции проведения Общереспубликанского открытого урока «Современный Казахстан. Уроки Лидерства Елбасы» 29 ноября 2019 года в КГУ «Уштобинская ОСОШ (РЦ)» были проведены мероприятия, посвященные Дню Первого Президента. Цель открытых уроков:     раскрыть роль Президента Н.А. Назарбаева в формировании независимости Республики Казахстан; развивать речь, память, мышление обучающихся, расширять кругозор; воспитывать гордость за Первого Президента, патриотизм, любовь к Родине. На открытых уроках участвовало 578 учеников из 1-11 классов

При разработке урока педагоги выработали четкое содержание, форму и методическое решение проведения классного часа. Формы и средства работы с обучающимися были разнообразными, главное, интересными и впечатляющими, способствовали формированию гражданственности и казахстанского патриотизма, лидерских качеств, соответствовали  возрасту детей.

На открытых уроках  ребята познакомились с жизнью и деятельностью Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, расширили представления о жизни и деятельности Первого Президента РК.

В начальных классах классные руководители рассказали  о детстве Первого Президента Республики Казахстан, о символе независимого Казахстана – городе Нур-Султан, просмотрели видеоролики о достижениях Лидера нации и Казахстана. Ребята были разделены на группы и создавали кластеры, постеры, на которых выражали свои мысли о том, какими качествами характера должен обладать лидер.

Читая и анализируя тексты  том, что история независимого Казахстана неразрывно связана с именем Лидера нации – Нурсултана Абишевича Назарбаева учащиеся 5-7 классов сделали вывод, что жизнь и деятельность Первого Президента является ярким примером воспитания чувства патриотизма.

Для того, чтобы углубить знания обучающихся об основных этапах становления и развития независимого Казахстана под руководством Н.А.Назарбаева, о роли Первого Президента в экономическом возрождении Республики Казахстан, и расширить знания обучающихся о международных инициативах Лидера нации в старших классах ребята разделились на команды, каждая из которых представляла собой партию со своей предвыборной программой. Каждая партия выбрала себе название и подготовила программу исходя из деятельности Н.А.Назарбаева, опираясь на раздаточный материал с информацией о деятельности Президента.

На этапе рефлексии ребята подготовили капсулу времени т.е написали послание в будущее, адресованное самим себе в будущем.

Районный турнир по шахматам и шашкам

22 ноября команда нашей школы по шахматам и шашкам участвовала в районном турнире по шахматам и шашкам , посвященном Дню Национальной валюты и заняли ІІ общекомандное место.  Команда состояла из следующих учащихся: Абдуллин Алияр, Замураев Максим, Алпысбекова Мадина, Ормалдаева Карина, Макулбаев Ералы, Акрамашев Айбат,Омарғали Аружан, Асмағамбетова Сабина. По шахматам ученик 6Ә класса Макулбаев Ералы занял 2 место,  ученик 9А класса Акрамашев  Айбат занял 3 место.

Классные часы на тему «Защищенное детство в будущем: для каждого ребёнка, каждое право» посвященное Всемирному дню ребенка.

13 ноября в КГУ «Уштобинская ОСОШ (РЦ)»  с 3-11 классы были проведены классные часы на тему «Защищенное детство в будущем: для каждого ребёнка, каждое право» посвященное Всемирному дню ребенка. На  классных часах учащиеся     получили  общее представление о Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка , осмыслили  тесную взаимосвязь между Глобальными целями и Конвенцией, обсудили в группах  будущее, в котором права всех детей соблюдаются, высказывали мнения  о своих правах. Для того чтобы задать тон обсуждению вопросов детства, учащиеся  высказывали свое мнение о том, что для них значит детство.  Классные руководители ознакомили учащихся  с Конвенцией о правах ребенка.  А именно остановились на следующих правах ребенка:

  • право ребенка быть услышанным и воспринятым с должным вниманием
  • право на свободу мысли, совести и религии
  • право на свободу ассоциации
  • право на справедливое обращение
  • право на образование
  • право на жизнь и здоровое развитие
  • право участвовать в играх

В ходе мероприятия учащимся предоставилась  возможность лучше понять, в чем состоит достигнутый прогресс и какие проблемы, связанные с детством, все еще не решены.  Работая над иллюстрациями, над карточками со статьями, просмотренными видеороликами учащимся предлагалось представить, каким будет детство в будущем и что бы они хотели обеспечить всем детям. На данном этапе классных часов  учащимся также предлагалось найти творческий способ это выразить. Ребята предлагали возможные идеи о способах отпраздновать Всемирный день ребенка в школе.

При подготовке классных часов были учтены возрастные особенности  детей. Презентация,  использование ИКТ позволили разнообразить формы и методы работы на данном мероприятии, активизировать познавательную деятельность учащихся,  оживить занятия, сделать более интересным, а значит, и усвоение материала сделать  более глубоким и прочным. Также детям были предложены ролевые  игры,   н-р «Юридическая консультация», ситуации литературных героев, дети слушали, обсуждали, разъясняли, какие права нарушены.

Во время классного часа  были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка. Обсуждали жизненные ситуации, в которые попадают знакомые ребятам сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными с точки зрения международного права. Во время классного часа учащиеся  получили возможность ознакомиться  с конкретными материалами.

 

Кәсіптік бағдар беру бағыты бойынша

 

Болашақ кәсіби қызмет саласы мен оқыту профилін таңдау барысында білім алушыларға кәсіптік бағдар беру, оқушылардың еңбекке саналы көзқарасын қалыптастыру, өз мүмкіндіктеріне, қабілеттеріне сәйкес және еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, қызмет саласын таңдау еркін жағдайында кәсіптік өзін-өзі анықтау мақсатында кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізілді.

Үштөбе мектебіне КР ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық, құтқару жұмыстары қызметі» «Қарағанды қаласы»ММ № 12 өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы Ерден Асхат Ерсайыновичпен кездесу өтті.

Асхат Ерсайынович бұл мамандықтың әліде сұраныста екенін айтып, жұмыс бағыттарымен таныстырды. Мектеп оқушылары қызығушылық танытып, әр түрлі сұрақтар қойып, пікір алмасты.

Твое будущее зависит от твоего выбора

12 ноября в КГУ «Уштобинская ОСОШ (РЦ)» с учащимися 8-х классов  была организована встреча с врачом — наркологом КГП «Областной наркологический диспансер» Шихатовой Еленой Евгеньевной.  Проведена профилактическая беседа о влиянии алкоголя, табакокурения и наркотиков на здоровье человека.

Врач-нарколог провела беседу в доступной форме, с яркими примерами из профессиональной практики. Ученики узнали о вреде курения не только простых сигарет, но и электронных. Большое внимание уделила тому, какой вред оказывает на организм человека насвай, вэйп. Данная профилактическая беседа была нацелена не только на информирование, но и на формирование навыков готовности применять эти знания в каждой конкретной жизненной ситуации, популяризацию здорового образа жизни.

В заключении Шихатова Елена Евгеньевна подвела учеников к выводу, что только здоровые люди, здоровые физически, интеллектуально и морально- духовно могут быть полезны своей стране. Проведенная лекция дала ребятам возможность получить больше информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков, о том, к чему могут привести последствия пагубных привычек. Ребята получили много новых знаний о ведении здорового образа жизни и исчерпывающие     профессиональные  ответы на интересующие их вопросы. В конце мероприятия были розданы памятки на тему «Твое будущее зависит от твоего выбора».

Ауыл әкімімен кездесуі

 

05 қараша күні ауыл әкімі Шаяхов Саят Нургазиевич Үштөбе мектебінің 9-11 сынып оқушылармен ашық әңгіме жүргізді. Әңгіме барысында оқушылардан  ауылымыздың жағдайын дамыту барысында  қандай проблемалық жағдаяттарды бар екенін сұрады. Оқушылар белсенділік танытып өз ойларын мен  ұсыныстарын ортаға салды.

11 сынып оқушысы Қайролла Елдияр жолды, стадионды  жөндеу, остановка тұрғызу туралы,

10 сынып оқушысы Қуандық Сабина ауылымызға мәдениет орталығы қажет екенін,

9 сынып оқушысы Филимонов Гена жастар орталығы жоқтығын, 9 сынып оқушысы Құралова Дана жүк көліктері бар ауыл тұрғындарын ұйымдастырып, ауылымызға көмек ретінде қол ұшын беруін, 10 сынып Даная қала мен ауыл арасында жүретін 41 маршруттық автобустың жүру уақытын бақылауға алуын, 11 сынып оқушысы Мусатаев Мирас мектеп маңайындағы жаяу жүргінші жүретін белгілерін салуын, 10 сынып Қазкенова Ақбота волонтер топтарын құру және қаржылай көмектер жасалуын, жарыстарға, олимпиадаға оқушылардың баруына жеке мектеп  автобусының болуы туралы ұсыныстарын білдірді.

Қортындылай келе әр сыныптан топ құрып, өз ұсыныстарын  квартал сайын ауыл әкімімен ашық әңгіме өткізу барысында талдау керектігін айтты.

 

Мы в ответе за свои поступки

5 ноября 2019 года в КГУ «Уштобинская ОСОШ (РЦ)» среди 7-11 классов  прошло внеклассное мероприятие  «Мы в ответе за свои поступки». Цель данного мероприятия:

-профилактика правонарушений несовершеннолетних;

-пропаганда правовых знаний;

-формирование навыков самостоятельного принятия ответственного решения;

— формирование навыков критического анализа сложных ситуаций;

— формирование у учащихся понимания того, что, совершая проступок, они не только нарушают Закон, но и причиняют боль своим родным и другим людям

— развитие умения работать в группе, выражать свои взгляды, вести дискуссию

углубить представление детей о вредных привычках и дать понятия, что именно они в основном приводят к правонарушениям.

— способствовать воспитанию отрицательного отношения к табаку, алкоголю, наркомании;

—           побуждать детей к сопротивлению вредным привычкам;

—           учить противостоять давлению сверстников;

—           развивать критическое мышление;

—  воспитывать активную жизненную позицию.

Мероприятие началось с информационного блока «Врачи о вредных привычках», где подробно учащиеся получили информацию о токсикомании, наркомании, алкоголизме, курении, игромании, сквернословии. Далее была проведена беседа на тему «Что толкает людей в пасть дракона»? В беседе ребята высказывали свое мнение о том, как человек может попасть под влияние  вредных привычек. Также в ходе беседы были обсуждены проблемные ситуации «Умей сказать «нет». Социальный педагог Скакова  Гульмира Амановна ознакомила учащихся  об уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности и о  статьях уголовного кодекса. Она остановилась на том , что каждый в ответе за свои поступки, и о том что за правонарушение человек несет наказание. Далее были даны  задания для учащихся в группах , где разобрали различные  ситуации, и  пришли к выводу за поступки надо отвечать. При  «Мозговой штурме» выявили  причины правонарушений.

 

 

«Туған елге тағзым» экспедициясы

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында шағын жинақты мектептер дамуының негізгі мақсаттарын талқылау және тірек мектептерінің (РО) жұмысын ұйымдастыру бойынша Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, «Керней ЖОББ тірек мектебі (РО)» КММ-нің үздік тәжірибесін тарату мақсатында республикалық семинар өтті. Сол семинарда мектебіміздің технология пәнінің мұғалімі Дюсенбаева Жулдыз Нургалиевна «Кәсіпкерлік бизнес негіздері» пәнінен «Қазақстан экономикасына тарихи экскурсия» тақырыбында сабақ өткізді.  Тарих пәні мұғалімі Тілеубай Маржангүл Тілеубайқызы оқушысы Мухаметбек Гүлназбен Керней мектебінің оқушыларымен бірлесіп

«Туған елге тағзым»өлкетану-зерттеу экспедициясы бойынша жоба таныстырылымын өткізді.

22.10.2019 жыл

Акция «Дорога в школу»

 

В КГУ «Уштобинская ОСОШ (РЦ)»  завершилась акция «Дорога в школу», которая стартовала с 1 июля 2019 года.  Материальную помощь оказали ТОО  «СПЕЦТЕХСТРОЙ 09» в лице Идрисова Айдоса, ТОО «Сине Мидас Строй» в лице  Будан М., ТОО птф им. К.Маркса.

В итоге за время проведения  акции «Дорога в школу» материальную помощь оказали 26 учащимся на сумму 175 000 тенге.

В ходе акции были проведены информационно-разъяснительные мероприятия, рейды — обходы домов и квартир, дачных участков и фермерских хозяйств с целью выявления ребят, не посещающих школу.  А также провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе» с участием участкового инспектора.

Администрация школы в лице директора школы и депутата районного маслихата С.Артыкбаевой выражает благодарность за помощь и доброту спонсорам.